On som? 


Ver IE Lloret de Mar en un mapa más grande Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 9.00 a 14:00h. Telèfon de contacte: 972361495. Correu electrònic : b7009898@xtec.cat

Organigrama 

Descàrregues i recuperacions 

Portal Família i Escola 

Usuaris en línia 

0 usuaris registrats i 64 usuaris anònims connectats

Sou un convidat/da anònim.

Projectes, serveis i equipaments

Projectes

- Projecte Experimental de Llengües Estrangeres amb la introducció de la llengua anglesa a P3 i una hora més de competència oral en anglès a primària.

- Programa de reutilització de llibres de text.

- Mètode de lectoescriptura "La Màgia de Llegir i Escriure: un aprenentatge vivencial".

- Pla de convivència i mediació.

- Projecte Aula 2.0 (llibre digital)

- Pla d'acció tutorial.

- Tallers d'estudi assistit: reforç escolar gratuït en horari extraescolar.

- Programa de Salut i Escola: foment dels hàbits saludables i prevenció, en col·laboració amb el CAP de Lloret de Mar.

- Projecte singular "Tecnos".

Serveis

- Acollida matinal.

- Menjador escolar per a infantil, primària i secundària, amb elaboració pròpia del menjar i servei de monitors de menjador.

- Biblioteca.

Activitats extraescolars

- Balls moderns.

- Kids&Us, anglès per a nens.

- Teatre i manualitats.

Cada curs, l’AMPA dóna resposta a les demandes d’activitats extraescolars de les famílies. De cara al proper curs s'està treballant en l'oferta d'activitats extraescolar a Secundària.

Equipaments

- Aules específiques d'infatil, primària i secundària.

- Dues aules d'idiomes.

- Dues aules de música.

- Dues aules d'informàtica.

- Laboratori.

- Taller.

- Aula de plàstica.

- Aula d'audiovisuals.

- Dues aules d'acollida.

- Aula oberta / projecte singular.

- Biblioteca.

- Dos menjadors amb cuina pròpia.

- Gimnàs i sala polivalent amb vestidors i dutxes.

- Aula de psicomotricitat.

- Dues pistes poliesportives exteriors.

- Hort.

- Zones ajardinades.

AMPA

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes col·labora en el funcionament de l'institut escola i ofereix serveis i activitats per complementar la tasca educativa del centre. Organitza activitats extraescolars, distribueix llibres, xandalls i bates, col·labora i organitza festes i actes lúdics... representa tots els pares i mares. Es reuneix una vegada al mes.

Lloc web creat amb Zikula