Notícies

Eleccions per a la constitució dels consells escolars dels centres docents

Enviada per admin el 05/Des/2012 - 16:53

Us comuniquem que, d’acord amb la normativa vigent, s’ha obert el període de constitució del Consell Escolar. El Consell Escolar de centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el control i gestió dels centres docents, amb funcions en l’àmbit de la programació general, i en el seguiment i avaluació de les seves activitats.
<tbody> </tbody>

El director convoca les eleccions i publica el cens electoral en el tauler d’anuncis.

Publica el nombre de representants del sector pares que s’han de escollir.

3 de desembre

2012

Reclamacions al cens electoral

3-4-5 de desembre

SORTEIG per tal de designar els membres vocals de les meses Electorals (12,30h)

10 de desembre

Constitució de les meses electorals
Resolució de les reclamacions i aprovació del cens definitiu

13 de desembre

Publicació del cens definitiu

14 de desembre

Presentació candidatures (4 pares/mares). Es pot demanar el formulari a les dues consergeries.

Fins 18 de desembre

Publicació candidatures

19 de desembre

Els candidats poden donar a conèixer les seves propostes

Del 19 de desembre al 14 de gener 2013

Elecció de pares

Dimarts 15 de gener (De 8,00 a 10,00 i de 15,00 a 17,30)

Publicació dels resultats provisionals

16 de gener 2013

Reclamacions

16-17 i 18 de gener 2013

Publicació definitiva dels resultats

21 de gener 2013

Constitució del Consell Escolar resultant

Dimecres 23 de gener 2013

(18,00 h.)

OBSERVACIONS

Les paperetes estaran a les consergeries i podreu marcar fins a quatre noms dels candidats presentats.

Tenen dret a vot tots dos pares o tutors. A l’hora de votar han de presentar DNI, passaport o carnet de conduir.

El vot no es pot delegar.

Els quatre candidats més votats seran nomenats per un període de quatre anys.

Als taulers d’anuncis es col·locaran totes les informacions relacionades amb aquest procés electoral.

Per qualsevol aclariment podeu passar per direcció en les dates senyalades.

La vostra participació és molt important!.

LA DIRECCIÓ

Lloret de Mar, 30 de novembre de 2012.

 

No hi ha comentaris.

Nomé els usuaris validats poden enviar comentaris. Enregistra [1] o Validat [2].

Enllaços
  1. http://institutescolalloretdemar.cat/index.php/users/register/
  2. http://institutescolalloretdemar.cat/index.php?module=users&func=loginscreen&returnpage=index.php%252Fnews%252F2012%252F12%252F5%252Feleccions-per-a-la-constituci%25C3%25B3-dels-consells-escolars-dels-centres-docents%252F